E-Mail : [email protected]      Address: Rr. Qemal Stafa, P.132, Ap.2


   +355 4 222 56 50   +355 66 20 32 608

ING. Gezim Beqaj Sekretar i pergjitheshem i shoqates shqiptare te inxhiniereve konsulente

Facebook
Twitter
LinkedIn